Annal Ambedkar Award Form

Annal Ambedkar Award Form அண்ணல் அம்பேத்கர் அவார்ட் விண்ணப்பம். அண்ணல் அம்பேத்கர் விருதுக்கான விண்ணப்ப படிவம் இணைத்துள்ளோம் தேவை உள்ளோர் இலவசமாகப் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.

Read More

Free Bus Booking App, No Hidden Charges

Free Bus Booking App, No Hidden Charges இணைய வழி கணினி சேவைகள் மற்றும் ஜெராக்ஸ் மூலம் தொழில் புரியும் நண்பர்களுக்குக் கூடுதலான தொழில் வாய்ப்பு.எந்த ஒரு முதலீடும் தேவை இல்லை. இந்தியா

Read More

பிரதான் மந்திரி கிராமின் டிஜிட்டல் சக்ஸர்தா அபியான் (PMGDISHA)

கண்ணோட்டம் Prime Minister Grameen Digital Saksartha Abhiyan (PMGDISHA) கல்வி 2014 –ன் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்ட 71 வது என்எஸ்எஸ்ஓ ஆய்வின்படி, கிராமப்புற குடும்பங்களில் 6% பேர் மட்டுமே கணினி பயன்படுத்துவோராக உள்ளனர்.

Read More

error: Content is protected !!