பொது சேவை மையங்களில் பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீடு திட்டம் Pmfby Insurence Scheme

பொது சேவை மையங்களில் பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீடு திட்டம்: VLE க்கள் தங்கள் பகுதி விவசாயிகள் மற்றும் வேளாண்துறை அதிகாரிகளைத் தொடர்பு கொண்டு விரைவில் பயிர் காப்பீட்டினை தொடங்கும்படி கேட்டுக் கொள்கிறோம். இத்திட்டம்

Read More

PMFBY RABI 2021 | பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீடு திட்டம் | RABI 2021

அன்புள்ள VLE, பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீடு திட்டம் விவசாயிகளுக்கு எதிர்பாராமல் ஏற்படும் பயிர் இழப்புகளுக்கு இழப்பீடு வழங்கிப் பாதுகாக்கவும், அவர்களுடைய பண்ணை வருவாயை நிலைப்படுத்தவும் பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு

Read More