பொது சேவை மையங்களில் பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீடு திட்டம் Pmfby Insurence Scheme

பொது சேவை மையங்களில் பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீடு திட்டம்: VLE க்கள் தங்கள் பகுதி விவசாயிகள் மற்றும் வேளாண்துறை அதிகாரிகளைத் தொடர்பு கொண்டு விரைவில் பயிர் காப்பீட்டினை தொடங்கும்படி கேட்டுக் கொள்கிறோம். இத்திட்டம்

Read More